Featured

Näitus “Vöökudumine on võrratu” Põltsamaa raamatukogus

27. novembril avati Põltsamaa raamatukogus näitus kirivööde uurija ja käsitöömeistri Piia Ranna valmistatud vöödest. Näitusele on imetlemiseks välja pandud 24 kirivööd üle Eesti: nii Setost kui Saarest, Tartu-, Viljandi- ja Virumaalt.

Piia Rand on tegelenud kirivööde uurimisega juba 1989. aastast, ta on välja andnud selleteemalise raamatu ning 2020. aastal kaitsnud ka magistritöö. Lisaks on Piia valmistanud ka mitmeid rahvarõivakomplekte, mida ka rahvarõivaportaalis imetleda saab.

Piia Ranna näitus “Vöökudumine on võrratu” jääb Põltsamaa raamatukogus avatuks kuni käesoleva aasta lõpuni.

Fotol Piia Rand kirivööd kudumas.

Featured

Järvamaa Muuseumi žanripäeval 29. novembril räägitakse ajalooliste tekstiilide säilitamisest

Esmaspäeval, 29. novembril algusega kell 14.00 toimub Järvamaa muuseumi virtuaalne žanripäev. Päeva põhifookus on suunatud ajalooliste tekstiilide säilitamisele ja puhastamisele väikemuuseumis ning kodustes tingimustes.

Antud teemal peab loengu ja jagab vajalikke näpunäiteid Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht. Rahvakunstimeistrid Silvia Aarma ja Kadi Vingisaar tutvustavad Järvamaa rahvarõiva nõuandekoja tegemisi, tulevikuplaane ning koostöömõtteid väikemuuseumide ning rahvakultuurikollektiividega. Žanripäeva lõpuks teeb uue Järvamaal tegevust alustanud mäluasutuse juht Madis Mikkor ülevaate Päinurme endises koolimajas avatud raamatumaja loomisest.

Žanripäev on kõigile huvilistele tasuta.

Registreerumise link.

Täpsem info saadetakse meilile peale registreerumist.

Rohkem infot: Ründo Mülts, SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum

Ettevõtmist toetab Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Fotol Gaida Mägi valmistatud Koeru rahvarõivad. Foto Sandra Urvak.

Featured

Anu Raua nimelise stipendiumi pälvis Kadi Vingisaar

Täna, 19. novembril anti Viljandis Ugala teatri keldrisaalis üle Anu Raua nimeline stipendium. Tunnustuse pälvis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava teise aasta üliõpilane Kadi Vingisaar.

Kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava programmijuhi Kristi Jõeste sõnul sai Kadi Vingisaar stipendiumi väga hea õppeedukuse, suurepärase algatus- ja organiseerimisvõime ning koostööoskuse eest. „Kadi on oma kursuse vanem, kes on eriti pandeemia ajal aidanud hoida kursuse kokkukuuluvust ja üksteisele toe pakkumist. Erilist tähelepanu pälvib tema võimekus kaastudengeid ürituste ettevalmistusse kaasata, millest kaalukaim on olnud kultuuripärandi loovrakenduste tänavuse sügiskooli „Vesilood ja laevalaulud“ korraldamine ja läbiviimine,“ tõi Jõeste välja stipendiaadi tugevused.

Programmijuht lisas, et Kadi on heade käeliste oskustega ja süvenemisvõimeline pärandtehnoloog. „Ta uurib Järvamaa rahvarõivakäiste võrktikandite tehnoloogiat, mida varasemalt pole keegi käsitlenud ei selles ega mujal piirkonnas, seega aitab tema magistritöö täita olulist lünka antud oskusteabes kõigi rahvarõivavalmistajate jaoks,“ sõnas ta.

Tõstame omaltpoolt esile Kadi aktiivsust praktilises rahvarõivastega seotud tegevuses. Ta õpetab Silja Nõu kõrval tikkimist mitmetes MTÜ Rahvarõivas rahvarõivakoolides. Samuti lööb Kadi kaasa Järvamaa rahvarõiva nõuandekoja töös.

Fotol on Kadi tütardega 2021. a augustis Tallinnas, Tornide väljakul toimunud rahvarõivaste tuulutamise üritusel. Kõigil neil on seljas Kadi valmistatud Türi kihelkonna rahvarõivad. Foto Sandra Urvak.

Tekstiilikunstnik Anu Raud oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase nimetusega talukujunduse ja rahvusliku käsitöö, üks loojatest. Temanimeline stipendium loodi sooviga tunnustada üliõpilast, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega.

Featured

Väärt kirjandust rahvarõivahuvilistele

Pärandiga seotu pakub meie muutuvas maailmas aina enam huvi, rõõmu ja pidepunkte ning õnneks ilmub pidevalt ka uut, väärt kirjandust, millest teavet ammutada, inspiratsiooni leida.

Rahvarõivaportaali kirjanduse loetelusse jõudis juba mõni aeg tagasi suvel Saara Kirjastuse poolt välja antava uhke raamatuseeria “Eesti silmuskudumine” kolmas osa. Nüüd tahame eraldi välja tuua hiljuti ilmunud olulist rahvarõivaalast lugemisvara. Silmuskudumisele pühendatud sarja kolmandas osas on 352! sisutihedat ja kaunist lehekülge, millest leiab informatsiooni just silmuskootud labakinnastest.

Eesti Rahva Muuseum annab aga juba mitmeid aastaid välja erinevate kihelkondade rahvarõivaste valmistamise juhendeid. Muuseumi eesmärgiks on üllitada tulevikus vastav juhend iga Eesti kihelkonna kohta. Praeguseks on ilmunud juba rohkem kui kümme trükist, värskeimas neist antakse õpetus Hargla kihelkonna naise rahvarõivakomplekti valmistamiseks.

Fotol Pöide rahvarõivakomplektis naine naaberkihelkonna, Jaani, sõrmkinnastega.

Featured

12. novembril toimub virtuaalse Mardilaada raames rahvarõivaseminar

Kutsume osalema virtuaalse Mardilaada raames toimuval rahvarõivaseminaril, mis võtab kokku MTÜ Rahvarõivas viimase 5 aasta tegevused ja annab ülevaate rahvarõiva nõuandekodade tööst. Seminarile järgnevalt saab soovi korral osaleda teemakohases vestlusringis.

Seminar toimub virtuaalselt MS Teams keskkonna vahendusel reedel, 12. novembril kell 14.00-16.30.

Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt 11. novembriks meiliaadressil anu@folkart.ee. Registreerunutele saadetakse link seminarile sisenemiseks.

SEMINARI KAVA:

13.45 Kogunemine.
14.00 Sissejuhatus. Liina Veskimägi-Iliste, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
14.05 Ülevaade MTÜ Rahvarõivas tegevusest perioodil 2017-2021. Anu Randmaa, MTÜ Rahvarõivas
14.20 Veebileht Eesti Rahvarõivad. Liis Luhamaa, MTÜ Rahvarõivas
14.30 Rahvarõiva nõuandekodade ettekanded:
Saaremaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Mareli Rannap
Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Maret Lehis
Pärnumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Ülli Kont
Võrumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Vilve Oja
Jäneda Rahvarõiva Nõuandekoda, Luule Nurga
Hiiumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Helgi Põllo
Järvamaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Ründo Mülts
Virumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, Kersti Loite
ERM-i Rahvakultuuri Koolitus- ja Teabekeskus, Reet Piiri
Jõgevamaa nõustaja Tiina Kull
Raplamaa nõustaja Anne Ummalas
16.00 Kultuuriministeeriumi vaade valdkonnale. Eino Pedanik, rahvakultuurinõunik.
16.15 Tulevikuplaanid ja kokkuvõte. Anu Randmaa, MTÜ Rahvarõivas

Vaata lähemalt: Mardilaat. Taas kord virtuaalne.

Fotol on MTÜ Rahvarõivas tegevjuht Anu Randmaa endavalmistatud Tõstamaa kihelkonna rahvarõivastes. Foto Sandra Urvak.

Featured

Raplamaal alustas uus rahvarõivakooli kursus

Oktoobrikuu lõpus alustas Raplamaal koos käimist juba kolmas rahvarõivakooli kursus, kus huvilised saavad valmistada kas Hageri, Juuru või Rapla kihelkonna rahvarõivakomplekti. Ettevõtmine kestab kaks aastat ja nii peaks 2023. aasta sügisel valmima hulk uusi kauneid rõivakomplekte.

Rahvarõivakooli eestvedajaks on ikka tubli Anne Ummalas ning teisedki juhendajad on kohalikud meistrid. Soovime alustavale kursusele edu ning rõõmu ise tegemisest!

Fotol Anne Ummalas enda valmistatud Juuru naise rõivakomplektis.

Featured

Pärnumaa rahvarõiva nõuandekoda tutvustab 26. oktoobril Tori rahvarõivaid

Pärnu Muuseum ootab kõiki rahvarõivahuvilisi Pärnumaa rahvarõiva nõuandekoja Tori kihelkonna rahvarõivaste tutvustuspäevale 26. oktoobril kell 16.00.

Muuseumi püsiekspositsiooni talutoas on väljas kolme Tori naise ja ühe mehe pidulikud rõivakomplektid. Tutvustuspäeval tuuakse välja nii uued kui ka vanad esemed. Räägitakse rõivaste valmistamise nippidest, nende hooldusest, kõige sagedamini tehtavatest vigadest tanude valmistamisel ja pähe panemisel.

Osalustasu 5€

Ürituse FB leht.

Fotol kannab endavalmistatud Tori kihelkonna naise rahvarõivaid Aili Järvesaar, foto autor Sandra Urvak.

Loe Tori rahvarõivaste põhjalikku kirjeldust, mille autoriks rahvarõivameister Inna Raud.

Featured

Chicago rahvarõivakoolis algas Eesti rahvarõivaste valmistamine

25. ja 26. septembril toimusid Chicago rahvarõivakooli esimesed praktilised õppepäevad. Osalejad konstrueerisid esimesel päeval oma käistele ja särkidele lõiked, neid juhendas Merli Mänd. Teisel päeval õpiti erinevaid tikkimispisteid ja valmisid tööproovid, juhendasid Silja Nõu ja Kadi Vingisaar.

Chicago rahvarõivakoolis osalevad USAs elavad eestlased, kes valmistavad kahe aasta jooksul endale ühe Eesti kihelkonna rahvarõivakomplekti. USA rahvarõivahuvilisi juhendavad Zoomi vahendusel Eestis asuvad õpetajad. Lisaks Chicagole on osalejaid ka Marylandi, Conneticuti, Massachusettsi ja Washingtoni osariikidest. Kokku on rahvarõivakoolis 14 osalejat, kes valmistavad nii Lõuna-, Põhja-, Lääne-Eesti kui ka saarte kihelkondade rahvarõivaid.

Kursus algas veebiloengute sarjaga, mis tutvustas Eesti rahvarõivaste ajalugu, värvide kasutust, paikkondlikke ja ajastulisi iseärasusi ning rahvarõivaste tänapäevase valmistamise põhimõtteid. Kursus jätkub praktiliste õppepäevadega Zoomi vahendusel.

Chicago rahvarõivakooli algataja ja korraldaja on MTÜ Eesti Kultuuriselts Chicagos, Eesti poolt on partneriks ja kursuse läbiviijaks MTÜ Rahvarõivas.

Chicago rahvarõivakooli toimumist toetab Eesti Kultuurkapital.

Pärandkultuuri õppeklassi kursustel saab Harjumaa Muuseumis näiteks sukka kududa või kaapotkleiti õmmelda

Juba 2018. aastast korraldatakse Harjumaa Muuseumis pärandkultuuriga seotud ning eeskätt täiskasvanutele mõeldud kursuseid.

Selgi sügisel algavad muuseumi juures mitmed erinevad koolitused, kus saab omale meistri juhendamisel rahvarõivakomplekti sobivaid esemeid valmistada. Pakutavate koolituste hulgas on näiteks: tanude, särkide või käiste tikkimise kursus; kaapotkleidi õmblemise kursus; sukkade kudumise kursus; sitsjaki õmblemise kursus jne. jne. Sellistest lühiajalisematest, meistrire poolt juhendatavatest koolitustest osavõtmine on rahvarõivahuvilistele hea võimalus teha algust oma rõivakomplekti valmistamisega.

Rohkem informatsiooni põnevate koolituste osas leiab Harjumaa Muuseumi Facebookilehelt.