Featured

Eesti Rahva Muuseumis avatakse 29. jaanuaril Kudujate koopiaklubi Mulgi kinnaste näitus

29. jaanuaril kell 13 avatakse Eesti Rahva Muuseumis Mulgi kinnaste näitus. Näitusele kudusid 72 ehtsat Mulgi kindapaari Kudujate koopiaklubi liikmed.

Kõik kindad valmisid ajalooliste, muuseumite kogudes olevate kinnaste eeskujul. Kindad kooti armastusest meie kindapärandi vastu ning toetuseks Anu Raua elutööle ning suure südamega loodavale keskusele Heimtalis. Kudujate koopiaklubi annetab kõik kindad Anu Raua Keskuse toetuseks.

Samaaegselt näitusega saab ERMi raamatukogus tutvuda kindaraamatutega läbi aegade.

Näitus ERMi A-osas jääb avatuks 27. veebruarini.

Anu Raua Keskust saab toetada rahalise annetusena: Sihtasutus Raudvara, EE592200221066790764

Featured

Mareli Rannapil valmisid videod Saaremaa kihelkondade naiste rõivastumisest

Rahvarõivameister ja Saaremaa rahvarõiva nõuandekoja eestvedaja Mareli Rannap on teinud 11 toredat ning õpetlikku videot, mis näitavad, kuidas erinevate Saaremaa kihelkondade naised endale rahvariideid selga panevad.

Kõik videod on leitavad Mareli Rannapi YouTube kanalis.

Vaadake oma silmaga, kuidas rõivastusid Kihelkonna, Mustjala, Kärla, Pöide, Karja, Jämaja, Püha, Kaarma, Valjala, Jaani ja Anseküla naised! Lisaks saate teada väga palju huvitavat nendes kihelkondades valmistatud ja kantud rõivaste kohta.

Videote valmimist toetas Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Fotol Mareli Rannap endavalmistatud Karja naise rahvariietes. Foto Sandra Urvak.

Featured

Rahvaroivad.ee veebiportaalil nüüd ka ingliskeelne versioon

Vahetult enne uue aasta saabumist saame rõõmuga teatada, et Eesti rahvarõivaste veebiportaalil on nüüd ka ingliskeelne versioon!

Peame oluliseks, et Eesti rahvarõivaste ilust ja mitmekesisusest teaksid võimalikult paljud inimesed üle kogu maailma ning loodetavasti aitab mitmekeelne veebiportaal sellele hoogsalt kaasa.

Ingliskeelne versioon on esialgu veidi tagasihoidlikuma sisuga kui eestikeelne, ent plaanime seda jõudumööda üha täiendada.

Ingliskeelsele lehele jõuab eestikeelsel lehel paremas nurgas asuvast nupukesest keelt vahetades või otse veebiaadressi kaudu: https://rahvaroivad.ee/en

Uuel aastal uue hooga!

Featured

MTÜ Rahvarõivas tegevjuht Anu Randmaa on 2021. aasta rahvakultuuri tegija Pärnumaal!

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustab igal aastal Pärnumaa kultuuritegelasi. Rahvakultuuri tegija auhinna pälvib inimene või organisatsioon, kes on panustanud rahvakultuuri hoidmisse ja arendamisse ning on oma tegevusega silma paistnud.

Sel aastal teatame uhkuse ja rõõmuga, et rahvakultuuri aasta tegija auhinna sai MTÜ Rahvarõivas tegevjuht Anu Randmaa!

Anu on lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala. Tal on haridusteaduse magistrikraad ja rahvarõivameistri 7. taseme kutsetunnistus.

Rahvarõivaste uurimise ja valmistamisega on Anu tegelenud alates aastast 2000. Ta on kolmel korral läbinud Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse juures asuva rahvarõivakooli ja valmistanud Tõstamaa kihelkonna naise, mehe ja tütarlapse riided.

Pärnumaa rahvarõivaste raamatu kaasautorina on Anu uurinud Pärnumaa kihelkondade rõivaid, eriti Varbla, Audru ja Mihkli ja Saarde rõivaid. Kahel aastal on olnud võimalus valmistada rahvarõivad presidendipaarile vabariigi aastapäeva vastuvõttudeks.

Rahvarõiva valdkonnaga seotud arendustööga on Anu tegelenud alates 2003. aastast, esmalt Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu rahvarõiva alaliidu juhina ja 2008. aastast MTÜ Rahvarõivas tegevjuhina. Tema töö ulatub üle Eesti ja piiri taha.

2010. aasta algusest elab Anu Tõstamaal. Anu on käivitanud Tõstamaal käsitöökeskuse ja keskuse juurde kuuluva käsitööpoe. Anu juhtimisel on käsitöökeskuses taaselustatud roositud kudumite pärandtehnoloogia ning rakendatud seda paikkonna edendamise ja turundamise heaks. Tõstamaal toimuvad Anu eestvedamisel Pärnumaa rahvarõivakooli kursused ja suvised rahvarõiva õpitoad.

Anu on enda ja oma õpilaste loominguga osalenud näitustel „ornaMENTAALNE“ (2014), „Villane Pärnumaa“ (2017) ja „Ajatus“ (2018). 2013. a pälvis ta Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pikaajalise panuse eest rahvarõivalaagrite korraldamisel.

Fotol on Anu endavalmistatud Tõstamaa naise rahvarõivastes. Foto Sandra Urvak.

Featured

Saaremaa käsitööseltsi KadakMari KINDANÄITUS Kuressaare Ametikoolis

Saaremaa käsitööselts KadakMari avab täna, 15. detsembril Kuressaare Ametikoolis KINDANÄITUSE. Näituse avamine toimub Kuressaare Ametikooli Disainimajakas kell 17.00.

Näitusel näidatakse 2021. aastal Saaremaa traditsiooniliste kinnaste kudumise kursusel tehtud kindaid, samuti koolituse käigus valminud Mustjala kihelkonna punaseid leekrätte.

Näitus jääb avatuks kuni 05.01.2022.

Mustjala kihelkonna rahvarõivastest ja leekrättidest loe rohkem SIIT.

Fotol Mustjala kihelkonna rahvarõivais naine kinnaste ja leekrätiga. Komplekti valmistaja Moonika Põld, foto Sandra Urvak.

Featured

Vana-Võromaa rahvarõiva nõuandekoja video tutvustab Rõuge rahvarõivaid ja rõivastumist

Vana-Võromaa rahvarõiva nõuandekojal on koostöös Võro Instituudiga valminud video, kus tutvustatakse Rõuge kihelkonna 19. saj II poole mehe ja naise pidulikke rahvarõivaid ning näidatakse, kuidas rõivaid selga panna.

Videot saab vaadata SIIN.

Videos nähtavad rõivad valmistas Eesti Rahva Muuseumi esemete eeskujul käsitöömeister Karille Bergmann. Rahvarõivaste loo koostasid Karille Bergmann, Külli Eichenbaum ja Vilve Oja. Video on filmitud Vana-Võromaa Karilatsi Vabaõhumuuseumis asuvas Punaku talus.

Lisaks eestikeelsele videole valmivad peatselt video võro- ja ingliskeelsed versioonid.

Rohkem infot Vana-Võromaa rahvarõiva nõuandekoja kohta leiad SIIT.

Loe veel: Vilve Oja koostatud Rõuge kihelkonna rahvarõivaste kirjeldus.

Fotol Rõuge mehe rahvarõivad , foto Sandra Urvak.

Featured

Näitus “Vöökudumine on võrratu” Põltsamaa raamatukogus

27. novembril avati Põltsamaa raamatukogus näitus kirivööde uurija ja käsitöömeistri Piia Ranna valmistatud vöödest. Näitusele on imetlemiseks välja pandud 24 kirivööd üle Eesti: nii Setost kui Saarest, Tartu-, Viljandi- ja Virumaalt.

Piia Rand on tegelenud kirivööde uurimisega juba 1989. aastast, ta on välja andnud selleteemalise raamatu ning 2020. aastal kaitsnud ka magistritöö. Lisaks on Piia valmistanud ka mitmeid rahvarõivakomplekte, mida ka rahvarõivaportaalis imetleda saab.

Piia Ranna näitus “Vöökudumine on võrratu” jääb Põltsamaa raamatukogus avatuks kuni käesoleva aasta lõpuni.

Fotol Piia Rand kirivööd kudumas.

Featured

Järvamaa Muuseumi žanripäeval 29. novembril räägitakse ajalooliste tekstiilide säilitamisest

Esmaspäeval, 29. novembril algusega kell 14.00 toimub Järvamaa muuseumi virtuaalne žanripäev. Päeva põhifookus on suunatud ajalooliste tekstiilide säilitamisele ja puhastamisele väikemuuseumis ning kodustes tingimustes.

Antud teemal peab loengu ja jagab vajalikke näpunäiteid Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht. Rahvakunstimeistrid Silvia Aarma ja Kadi Vingisaar tutvustavad Järvamaa rahvarõiva nõuandekoja tegemisi, tulevikuplaane ning koostöömõtteid väikemuuseumide ning rahvakultuurikollektiividega. Žanripäeva lõpuks teeb uue Järvamaal tegevust alustanud mäluasutuse juht Madis Mikkor ülevaate Päinurme endises koolimajas avatud raamatumaja loomisest.

Žanripäev on kõigile huvilistele tasuta.

Registreerumise link.

Täpsem info saadetakse meilile peale registreerumist.

Rohkem infot: Ründo Mülts, SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum

Ettevõtmist toetab Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Fotol Gaida Mägi valmistatud Koeru rahvarõivad. Foto Sandra Urvak.

Featured

Anu Raua nimelise stipendiumi pälvis Kadi Vingisaar

Täna, 19. novembril anti Viljandis Ugala teatri keldrisaalis üle Anu Raua nimeline stipendium. Tunnustuse pälvis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava teise aasta üliõpilane Kadi Vingisaar.

Kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava programmijuhi Kristi Jõeste sõnul sai Kadi Vingisaar stipendiumi väga hea õppeedukuse, suurepärase algatus- ja organiseerimisvõime ning koostööoskuse eest. „Kadi on oma kursuse vanem, kes on eriti pandeemia ajal aidanud hoida kursuse kokkukuuluvust ja üksteisele toe pakkumist. Erilist tähelepanu pälvib tema võimekus kaastudengeid ürituste ettevalmistusse kaasata, millest kaalukaim on olnud kultuuripärandi loovrakenduste tänavuse sügiskooli „Vesilood ja laevalaulud“ korraldamine ja läbiviimine,“ tõi Jõeste välja stipendiaadi tugevused.

Programmijuht lisas, et Kadi on heade käeliste oskustega ja süvenemisvõimeline pärandtehnoloog. „Ta uurib Järvamaa rahvarõivakäiste võrktikandite tehnoloogiat, mida varasemalt pole keegi käsitlenud ei selles ega mujal piirkonnas, seega aitab tema magistritöö täita olulist lünka antud oskusteabes kõigi rahvarõivavalmistajate jaoks,“ sõnas ta.

Tõstame omaltpoolt esile Kadi aktiivsust praktilises rahvarõivastega seotud tegevuses. Ta õpetab Silja Nõu kõrval tikkimist mitmetes MTÜ Rahvarõivas rahvarõivakoolides. Samuti lööb Kadi kaasa Järvamaa rahvarõiva nõuandekoja töös.

Fotol on Kadi tütardega 2021. a augustis Tallinnas, Tornide väljakul toimunud rahvarõivaste tuulutamise üritusel. Kõigil neil on seljas Kadi valmistatud Türi kihelkonna rahvarõivad. Foto Sandra Urvak.

Tekstiilikunstnik Anu Raud oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase nimetusega talukujunduse ja rahvusliku käsitöö, üks loojatest. Temanimeline stipendium loodi sooviga tunnustada üliõpilast, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega.

Featured

Väärt kirjandust rahvarõivahuvilistele

Pärandiga seotu pakub meie muutuvas maailmas aina enam huvi, rõõmu ja pidepunkte ning õnneks ilmub pidevalt ka uut, väärt kirjandust, millest teavet ammutada, inspiratsiooni leida.

Rahvarõivaportaali kirjanduse loetelusse jõudis juba mõni aeg tagasi suvel Saara Kirjastuse poolt välja antava uhke raamatuseeria “Eesti silmuskudumine” kolmas osa. Nüüd tahame eraldi välja tuua hiljuti ilmunud olulist rahvarõivaalast lugemisvara. Silmuskudumisele pühendatud sarja kolmandas osas on 352! sisutihedat ja kaunist lehekülge, millest leiab informatsiooni just silmuskootud labakinnastest.

Eesti Rahva Muuseum annab aga juba mitmeid aastaid välja erinevate kihelkondade rahvarõivaste valmistamise juhendeid. Muuseumi eesmärgiks on üllitada tulevikus vastav juhend iga Eesti kihelkonna kohta. Praeguseks on ilmunud juba rohkem kui kümme trükist, värskeimas neist antakse õpetus Hargla kihelkonna naise rahvarõivakomplekti valmistamiseks.

Fotol Pöide rahvarõivakomplektis naine naaberkihelkonna, Jaani, sõrmkinnastega.